Monetarisering

Det här vill dina kunder betala för 💰🥳

Vi får ofta frågan om vilket innehåll man kan ta betalt för som kreatör. För att svara på frågan så bra som möjligt genomförde vi under våren intervjuer med över 1 000 följare till olika kreatörer där vi ställde två frågor:

  • Vad är den största anledningen till att du skulle betala för innehåll från en kreatör?
  • Vilken typ av innehåll skulle du vara beredd att betala för?

Här är resultatet och våra slutsatser hittills:

Diagram som visar vad de största anledningarna till att en kund skulle betala för innehåll är.
Innehållets kvalitét och att stötta kreatören är de största drivkrafterna för en kund att betala för innehåll.

Content is still king – innehållet är absolut viktigast 🤴

Kanske inte så förvånande, men ack så viktigt är att innehåll går före pris. Drygt 50% av intervjuade personerna angav att innehållets kvalitét är den största anledningen till att de kan tänka sig betala för det. Dock ska detta inte blandas ihop med videons bildkvalité, utan snarare handlar det om att innehållet känns välproducerat och att det är något längre än vad man hittar i gratiskanalerna. Lite mer ”premium” helt enkelt.

Dina filmer behöver inte vara påkostade i produktionen, det viktigaste att de känns mer genomarbetade och att de är lite längre än de filmer du släpper gratis.

Dina följare vill betala för att stötta dig 🙌

23% av de intervjuade personerna uppgav att de var redo att betala för innehåll bara för att stötta kreatören att kunna fortsätta skapa innehåll. Det är en viktig insikt att ta med sig. Genom att ta betalt för ditt videoinnehåll gör du inte bara dig själv en tjänst, utan även dina följare. På VOYD.tv finns både möjligheten att skapa medlemstjänster för att ge dina följare möjligheten att stötta dig med månadsbetalningar, samt funktionen ”Valfritt belopp” som låter dina följare själva bestämma vad de ska betala för ett medlemskap eller för att köpa tillgång till en enskild film. Läs mer om hur du skapar din egen medlemstjänst med VOYD.tv i guiden ”Få återkommande intäkter med medlemskap”. Vill du veta mer om funktionen ”Valfritt belopp” kan du läsa guiden ”Låt kunderna bestämma priset med funktionen ”Valfritt belopp””.

Genom att ta betalt för ditt videoinnehåll gör du dina följare en tjänst – de vill betala för att stötta dig.

Exklusivitet är en stark drivkraft 🫵

Drygt 14% svarade att de vill betala för exklusivt innehåll. Det kan vara att innehållet inte finns tillgängligt någon annanstans, men det kan också vara att de får tillgång till innehållet före alla andra. Ett bra sätt att tillgodose det behovet är genom att släppa en video exklusivt på VOYD.tv en månad, eller ett par veckor innan du släpper den för alla andra på exempelvis din YouTube-kanal.

Släpp din film en månad innan på VOYD.tv för de som vill köpa sig exklusivitet och stötta dig, släpp den sedan gratis för alla på YouTube.

Priset, att du tar ett socialt ansvar och att slippa annonser ❤️

Att priset känns rimligt, att du som kreatör tar ett socialt ansvar och bidrar till ett bättre samhälle och att slippa alla annonser på exempelvis YouTube är andra drivkrafter till att betala som tas upp i vår undersökning. Berätta för dina följare vad du gör för att bidra till en bättre värld och integrera det som en del i ditt berättande. Fråga dina kunder vad de kan tänka sig betala och använd att de slipper annonser som ett införsäljningsargument till varför du tar betalt. Vill du lära dig mer om exempelvis hur du prissätter ditt innehåll kan du läsa vår guide ”5 tips för att börja ta betalt för ditt videoinnehåll”.

Diagram som visar vilken typ av innehåll kunderna är beredda att betala för.
Längre filmer är vad dina följare helst vill betala för.

Dina följare vill främst betala för längre filmer 🎬

Över 54% av de intervjuade personerna uppgav att de var redo att betala för längre filmer från kreatörer de följer. Det behöver dock inte handla om en långfilm, utan det viktigaste är att det känns som ”något extra” i jämförelse med vad man hittar på exempelvis YouTube. Exempel kan vara att du släpper extramaterial, oklippta versioner eller bloopers.

Du behöver inte producera en långfilm för att ta betalt, men det är en klar fördel att dina köpare känner att de får någonting extra jämfört med exempelvis YouTube.

Poddar och ljud är populärt att betala för 🔊

Viljan att betala för att få tillgång till exklusiva poddar och ljud blir allt starkare. Över 30% angav att de var redo att betala för detta. Att ta betalt för din podcast eller ge dina betalande medlemmar access till din podcast i förväg är bra sätt att komplettera ditt erbjudande och öka betalviljan.

En podcast är ett perfekt komplement till dina filmer för dina betalande medlemmar.

Det finns en betalvilja även för korta filmer 🎞

Korta filmer är en växande trend, och nu börjar också betalviljan komma hos följarna. Över 22% svarade att de även kan tänka sig betala för kortare filmer. Det är dock viktigt att de känns exklusiva genom att de exempelvis bara finns tillgängliga för de som betalar, alternativt att de släpps före för betalande följare än för alla andra.

Trenden att betala för kortare filmer växer kraftigt och betalviljan finns där.

Bilder, filer och övrigt 🗄

Bland övrigt som följare är beredda att betala för finns bland annat bilder och filer (PDF-dokument). Det kan vara bra komplement om du exempelvis har en träningskurs eller föreläsning. Ge då dina betalande kunder tillgång till övningar och extra dokumentation i form av filer och bilder. Det kan du enkelt lösa genom delade mappar via Dropbox eller Google Drive, men också genom delade specifika dokument. Är du föreläsare och vill komma igång med att ta betalt för ditt innehåll kan du läsa vår guide ”Ta betalt för dina digitala föreläsningar”. Om du är personlig tränare och vill bygga din egen digitala träningskurs med VOYD.tv kan du läsa vår guide ”Bygg din egen digitala träningskurs”.

Avslutande summering ✍️

Trenden att ta betalt för videoinnehåll ökar kraftigt, och kunderna är med på resan i en allt högre takt. Det visar såväl vår egen undersökning som undersökningar från exempelvis YouTube och Patreon. Det viktigaste att ta med dig är följande:

  • Släpp längre filmer bakom betalvägg där köparen känner att de får ”någonting extra”.
  • Dina följare vill betala dig för att du ska fortsätta skapa innehåll. Ge dem den möjligheten!
  • Genom att använda funktionen ”Valfritt Belopp” på VOYD.tv ger du kunderna chansen att själva bestämma priset.
  • Medlemskap är en perfekt tjänst där du får månadsbetalningar från dina följare och kunder. Komplettera dina längre filmer med kortare filmer och annan typ av innehåll.
  • Släpp innehållet först på VOYD.tv, sedan kan du släppa visst innehåll gratis för alla dina följare efteråt. Då ger du dina lojalaste följare som betalar en känsla av exklusivitet och fördelar, samtidigt som du inte tar bort möjligheten för någon att se ditt innehåll.

Om du vill komma igång med VOYD.tv kan du läsa våra guider ”Komplett guide: Skapa din VOYD-kanal” samt ”Komplett guide: Lägg upp din första video till försäljning”. Har du frågor eller behöver hjälp får du mer en gärna kontakta [email protected] eller använda chatten på den här sidan eller på VOYD.tv för att boka ett möte med någon av våra experter. Naturligtvis helt gratis! 🥳

Stort lycka till! 🥰